Kraamzorg Babylief onderscheidt zich niet alleen door een kleinschalig kraamzorg bureau te zijn die laagdrempelig is en persoonlijke aandacht heeft voor haar cliënten, maar biedt haar cliënten ook de volgende services aan.

  • Al tijdens de zwangerschap zijn wij bereikbaar voor alle vragen omtrent de zwangerschap, bevalling en kraamzorg.
  • Begeleiding mogelijk in diverse talen (o.a. Turks, Arabisch, Berbers, Engels, Frans, Spaans, Duits)
  • Begeleiding (coaching) mogelijk tijdens de bevalling in het ziekenhuis
  • Gedurende de kraamperiode één vaste kraamverzorgende
  • EHBB Coaching, cliënten die ‘trauma’ herinneringen hebben aan de zwangerschap / bevalling kunnen gebruik maken van deze coaching. De coaching is een korte interventie met cliënte waarbij ingezet wordt om de negatieve gedachten om te zetten naar positiviteit, ook wel resetten genoemd, wat ter bevordering is van de binding met het kind en gezinsleden. Eventuele angsten op het gebied van zwangerschap en bevalling kunnen hierdoor worden weggehaald oftewel worden verminderd.
  • Drie maanden nazorg, cliënten kunnen na de kraamperiode nog telefonisch of per e-mail contact opnemen bij eventuele vragen.
  • Extra aandacht voor de doelgroep achterstandswijken en tienermoeders

Cursus

  • Elke laatste maandag van de maand borstvoeding informatie bijeenkomst van een Lactatiekundige

Sport

  • Zwangerschapsgymnastiek / pilates met een ervaren sportinstructrice

Integrale geboortezorg  

In het kader van de Integrale Geboortezorg heeft Kraamzorg Babylief samen met 12 andere kraamzorgbureaus de Coöperatie Haga Julia Kraamzorg (CHJK) opgericht. Het CHJK vormt samen met 10 verloskundigenpraktijken, het Haga Ziekenhuis en het Geboortehotel Haga het Haga Juliana Geboortecentrum (IGO HJGC) . Voor meer informatie verwijzen wij u naar de volgende websites:

HJGC: https://www.hagaziekenhuis.nl/specialismen/hjgc/

CHJK: http://cooperatiehjk.nl/

KSV/VSV 

In het kader van kwaliteitsverbetering en samenwerking met ketenpartners is Kraamzorg Babylief deelnemer in verschillende KSV’s / VSV’s.